Menu

Documente de înscriere

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE ȘCOALĂ

– Cerere de înscriere

– Contractul educațional

– Informarea GDPR

– Acordul GDPR

– Angajamentul de plată

– Certificatul de naștere al copilului (copie)

– Actele de identitate ale părinților (copie)

– Copie după Hotărârea Judecătorească de încredințare a minorului (dacă este cazul)

– Fișa de progres individual sau Caracterizarea psihopedagogică, eliberată de unitatea de învățământ frecventată anterior

– Fișa medicală (numai în cazul înscrierilor) completată de medicul de familie/pediatru

– Aviz epidemiologic, de la medicul de familie, la intrarea în colectivitate (valabil 48h)