Menu

Oferta educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – NIVEL PREȘCOLAR

Procesul instructiv-educativ din Grădiniţa cu program prelungit “Apollo Kids” este modern și de calitate, există o bază didactico-materială adecvată, activitățile didactice sunt abordate în manieră integrată, se utilizează strategii moderne de învățare și metode active, tehnici antrenante pentru activitatea copiilor, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creșterea încrederii în forțele proprii, capacitatea de a relaționa cu ceilalți copii și cu adulții. În centrul activităților se află copilul, care nu este spectator, ci are rol activ-participativ.

Abordarea noastră educațională se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor, promovând învățarea prin experiment, explorare și descoperire.

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021

  • 2 grupe mici (3-4 ani)
  • 2 grupe mijlocii (4-5 ani)
  • 2 grupe mari (5-6 ani)

CURRICULUM

Grădiniţa ”Apollo Kids” urmează procesul instructiv-educativ în conformitate cu noul Curriculum pentru educația timpurie aprobat prin O.M. nr. 4694/02.08.2019.

Procesul instructiv educativ are la bază următoarele domenii experențiale propuse prin curriculum național: Domeniul Limbă și Comunicare, Domeniul Ştiinţă, Domeniul Psihomotric, Domeniul Om şi Societate, Domeniul Estetic şi Creativ. Pe lângă domeniile experienţiale, sunt desfăşurate activităţi de limba engleză de două ori pe săptămână, cursuri și ateliere educaţionale și recreative.

RESURSE MATERIALE

La nivelul de învățământ preșcolar, activitatea se desfășoară în două spații moderne care dispun de: săli de grupă spațioase și luminoase, echipate cu materiale educaționale pentru toate ariile curriculare, cabinet metodic și de consiliere, cabinet medical, curte proprie, cu spațiu verde și jucării de exterior, bibliotecă foarte bogată, cu fond de carte actualizat permanent (română, engleză, germană, franceză), bucătărie proprie, autorizată conform normelor în vigoare, săli de mese, grupuri sanitare conform normelor în vigoare.

Spațiul se întinde pe o suprafață de 400 mp, în clădiri care au autorizație de securitate la incendiu.

Grădinița „Apollo Kids”  pentru că:
☀️ știm că fiecare copil este UNIC și ne ghidăm după acest principiu;
☀️ ne dorim ca cei mici să fie BUCUROȘI în spațiul nostru, așa că l-am gândit PRIMITOR, cald, generos și flexibil;
☀️ încurajăm CREATIVITATEA și GÂNDIREA CRITICĂ, dar cunoaștem IMPORTANȚA ECHILIBRULUI EMOȚIONAL;
☀️ ne dorim să îi facem pe copii conștienți de relevanța și impactul lor asupra lumii, așa că îi încurajăm să fie RESPONSABILI, IMPLICAȚI și CURAJOȘI, să își dezvolte abilitățile sociale, să își negocieze conflictele, să îi înțeleagă și să îi respecte pe ceilalți;
☀️ NUMĂRUL MIC DE COPII (12-15) este optim pentru un act educațional calitativ și permite o atenție sporită față de fiecare copil;
☀️ funcționăm după CURRICULA NAȚIONALĂ, dar folosim metode și resurse INTERACTIVE, ținând cont și de interesele și întrebările copiilor, care sunt îndrumați să cerceteze, să descopere, să experimenteze;
☀️ programul nostru este bogat în evenimente, implicări comunitare, proiecte și parteneriate;
☀️ promovăm LECTURA ca parte integrantă a vieții noastre și aceasta duce la o evoluție spectaculoasă a copiilor;
☀️ acordăm o importanță deosebită ALIMENTAȚIEI și SĂNĂTĂȚII copiilor;
☀️ programul grădiniței noastre cuprinde limba ENGLEZĂ, cu program extins de învățare

☀️ oferta educațională este completată de un program variat de CURSURI și ATELIERE (actorie, pictură, handmade, art&craft, dans, robotică, dezvoltare personală);
☀️ deținem TOATE AUTORIZAȚIILE necesare funcționării (instituția este autorizată de MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Ordin de Ministru 4720/01.10.2014 și 5093/9.12.2014).