Menu

Misiune

MISIUNEA APOLLO KIDS

Educație pentru toți, succes pentru fiecare!

Misiunea Școlii Primare „Apollo Kids” este aceea de a forma copiii ca personalități autonome, inteligente emoțional și social, creative, independente, de a-i educa în spiritul valorilor naționale și europene autentice.

Actul educațional performant va fi asigurat printr-un process de învățare interactivă, centrată pe elev, într-un mediu prietenos, cu ajutorul cadrelor didactice calificate.

Fiecare copil va fi sprijinit să-şi cunoască şi dezvolte potenţialul în funcţie de interesele, aptitudinile şi motivaţiile proprii, acest lucru asigurându-i succesul școlar.